اجراي طرح تفکيک زباله از مبداء در تمامي ساختمان‌هاي شهرداري تهران
چهارشنبه 5 دي 1397 - 19:36:34
آرمان ايرانيان - به گزارش آرمان ايرانيان، اين جلسه با حضور محمد جواد حق شناس رييس کميسيون فرهنگي، صدراعظم نوري رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري، سيد آرش حسيني ميلاني، خداکرمي، حجت نظري و حسن خليل آبادي از اعضاي اين دو کميسيون، مجتبي يزداني معاون خدمات شهري شهرداري تهران،شاپور رستمي معاون امور مناطق شهرداري ، مديران عامل حوزه خدمات شهري، رفيع مدير کل امور فرهنگي معاونت اجتماعي شهرداري ، اقبال اشرفي مديرکل پشتيباني، سعادتي شهردار منطقه 12، سوري سرپرست مرکز ارتباطات و امور بين الملل و... با موضوع طرح تفکيک زباله از مبداء و بحث فرهنگ سازي در اين راستا برگزار شد.
در اين جلسه محمدجواد حق شناس رييس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران گفت: طرح تفکيک زباله از مبداء بايد در يک بازه زماني سه ماهه و تا پايان امسال در تمامي ساختمان‌هاي شهرداري تهران و در گام اول در ساختمان مرکزي شهرداري تهران اجرايي گردد. همچنين مناطق 22گانه و ساختمان‌هاي ديگر شهرداري تهران نيز بايد اين موضوع که خواسته اول کميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي و محيط زيست و خدمات شهري است را در دستور کار قرار دهند.ضمنا بايد برنامه پيشنهادي براي اجراي اين ايده در سطح شهر تهران آماده شود که ان‌شاءالله براي سال‌هاي آينده نيز در نهادهاي دولتي، عمومي و نهايتا مدارس، دانشگاه‌ها و منازل شهروندان، مجتمع‌هاي مسکوني بزرگ مقياس و شهرک‌ها در دستور کار قرار گيرد.
عبدلي مديرعامل سازمان مديريت پسماند نيز در اين جلسه گزارشي از وضعيت، ميزان و چگونگي جمع آوري زباله ها، چگونگي تفکيک زباله از مبداء در سه منطقه تهران به شکل پايلوت و عملکرد و برنامه‌هاي اين سازمان در خصوص آموزش نيروها، کم حجم سازي زباله‌ها و ... ارائه کرد و در ادامه تاکيد کرد: براي موفقيت در طرح تفکيک زباله از مبداء نيازمند فرهنگ سازي و مشارکت شهروندان هستيم و بايد از ظرفيت‌هاي موجود در شهرداري تهران همچون معاونت اجتماعي و نهادهاي ديگر در اين امر بهره گرفت.
يزداني معاون خدمات شهري شهرداري تهران نيز در اين جلسه با اشاره به اقدامات اين معاونت در خصوص موضوعات مختلف پسماند، گفت: طرح جامع پسماند با همکاري مرکز مطالعات شهر تهران نهايي و مشاور طرح انتخاب شد.
وي با توضيح اين که در بحث تجميع زباله‌تر و خشک در 3 منطقه ( 13-21-22) به شکل پايلوت به اين امر پرداخته مي‌شود، گفت: يکي از اقدامات ديگر ما در حوزه سازمان مديريت پسماند کم حجم سازي و کاهش ميزان زباله‌هاي انتقالي به مجموعه آرادکوه است.در همين راستا تدابيري انديشيده شده است که از اين پس لاستيک به اين مجموعه منتقل نشود و اين وسيله بازيافت گردد. همچنين چوب و سرشاخه درختان نيز از اين پس به اين مجموعه منتقل نخواهد شد و توسط پيمانکار مربوطه از مناطق 22گانه جمع آوري و به محل تعيين شده منتقل و تبديل به الوار مي‌شود. وسايل الکترونيکي نيز از اين پس تنها به غرفه‌هاي بازيافت منتقل و آنجا به کارخانه جهت بازيافت منتقل مي‌شود.
يزداني در ادامه گفت: پس از بررسي‌هاي کارشناسي و در راستاي صرفه جويي و کاهش هزينه‌ها در خصوص تامين کود مورد استفاده در فضاي سبز شهر تهران در فاز اول کود کمپوست تهيه شده در مجموعه آرادکوه براي مصارفي چون جنگلکاري‌ها و درختکاري‌هاي اطراف تهران و... مورد استفاده قرار قرار خواهد گرفت.
وي با تاکيد بر اين که براي رسيدن به يک نتيجه مطلوب در خصوص طرح تفکيک زباله از مبداء نيازمند ايجاد مشارکت همه جانبه در اين امر هستيم، گفت: در خصوص طرح تفکيک زباله از مبداء نيازمند فرهنگ سازي،اطلاع رساني و از همه مهم‌تر مشارکت شهروندان هستيم .
ناهيد خداکرمي عضو کميسيون سلامت،محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين جلسه بر اجراي طرح تفکيک زباله از مبداء در ساختمان‌هاي شهرداري،ارگان‌هاي دولتي و ساختمان‌هاي مسکوني و استفاده از ظرفيت استارت آپ‌ها تاکيد کرد.
دکتر صدراعظم نوري رئيس کميسيون سلامت،محيط زيست و خدمات شهري نيز در اين نشست با اشاره به مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در مهرماه 94 در خصوص فرهنگ سازي در حوزه پسماند، گفت: در راستاي تحقق اين مصوبه بايد تلاش کنيم و فرهنگ سازي در حوزه پسماند و نيز کاهش توليد زباله بايد از جمله برنامه‌هاي پيش رو باشد تا از اين طريق شاهد کاهش ميزان زباله‌هاي توليدي شهر تهران نيز باشيم.
نوري در ادامه با بيان اين که ماموريت اصلي سازمان مديريت پسماند اتخاذ شيوه و روش‌هاي مختلف در فرايند جمع آوري و انتقال زباله‌ها و... مي‌باشد، اذعان کرد: در راستاي فرهنگ سازي در زمينه پسماند نيازمند آن هستيم که حوزه تخصصي در اين باره يک پکيج ارائه دهد و حوزه معاونت اجتماعي بايد برنامه اي ارائه دهد که براي فرهنگ سازي چه بايد کرد. بنابراين از حوزه معاونت اجتماعي نيز انتظار داريم که در راستاي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در مهر 94 دستورالعملي براي فرهنگ سازي، آموزش عمومي، ارتقاء سطح فرهنگ محيط زيستي،هدفمند سازي فعاليت ها،ارائه راهکارهاي مناسب و... ارائه دهد.
رئيس کميسيون سلامت،محيط زيست و خدمات شهري اظهار کرد:البته سازمان مديريت پسماند و معاونت اجتماعي و فرهنگي نيز بايد برنامه اي براي فرهنگ سازي و جلب مشارکت‌هاي شهروندي، ارائه برنامه هايي براي کاهش ميزان زباله‌هاي توليدي و فرهنگ سازي در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهند.
سيد آرش حسيني ميلاني، رئيس کميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين جلسه گفت: همگرايي در حوزه‌هاي اجتماعي و خدمات شهري از پيش‌نيازهاي بسيار با اهميت در موفقيت انجام طرح‌هاي مديريت پسماند است.
اين عضو شوراي شهر تهران با تاکيد بر ضرورت همگرايي طرح‌هاي مديريت شهري با رويکردهاي اجتماعي و فرهنگي تصريح کرد: قبلا کارهاي فرهنگ‌سازي مختلفي در خصوص تفکيک از مبداء انجام شده ولي پراکنده بوده است و همين موجب شده تا اقدامات انجام شده از اثربخشي لازم برخوردار نباشد.
حسيني ميلاني ادامه داد: طرح تجميع قراردادهاي زباله خشک و‌تر در سه منطقه شهرداري تهران به صورت پايلوت در حال انجام شدن است و در اين چارچوب، من تاکيد کرده‌ام موفقيت اين طرح، منوط به تقويت امر مشارکت‌هاي اجتماعي و انجام فرهنگ‌سازي است و به طور مشخص لازم است معاونت اجتماعي شهرداري، اين مناطق پايلوت را در اولويت اقدامات آموزشي و فرهنگ‌سازي خود قرار دهد.
وي با اشاره کمپين سه‌شنبه‌هاي بدون خودرو خاطرنشان کرد: سه‌شنبه‌هاي بدون خودرو به يک جنبش و مطالبه اجتماعي براساس رويکردهاي انسان‌محور تبديل شده است که شهردار تهران با پيوستن به آن، از اين مطالبه و جنبش حمايت نمادين کرد. جنبه حمايت نمادين از تفکيک از مبدا پسماند هم مسئله مهمي است که بايد مورد توجه قرار بگيرد.
ميلاني در ادامه افزود: ما بايد رويکردها و کمپين‌هايي که در اين باره فعاليت مي‌کنند را شناسايي و تقويت کنيم کما آنکه در خصوص آلودگي هوا اين کار در کميته محيط زيست شورا آغاز شده است.
وي الزام دولت در مديريت سبز ساختمان‌هاي اداري را يادآور شد و ابراز کرد: دولت در اين باره آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي لازم را به ادارات دولتي ابلاغ کرده و در وزارتخانه‌هايي مانند وزارت صنعت در حال اجرا است. بنابراين تجربه قبلي اين موضوع وجود دارد و مي‌توان آن را با اولويت‌بندي مشخص در بخش‌هاي اداري شهرداري اجرايي کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري تهران، در اين جلسه مقرر گرديد که طرح تفکيک زباله از مبداء در يک بازه زماني مشخص در تمامي ساختمان‌هاي شهرداري تهران اجرايي گردد.
انتهاي پيام
http://armaneiranian.ir/News.aspx?code=192882
بستن   چاپ

armaneiranian.ir © 2020